به نظر شما این تصاویر مربوط به چه چیزی می تواند باشد ؟

به نظر شما این تصاویر مربوط به چه چیزی می تواند باشد ؟ www.taknaz.ir

آیا می دانید تصاویری که مشاهده می کنیدمربوط به چه چیزی می باشد؟ 

به نظر شما این تصاویر مربوط به چه چیزی می تواند باشد ؟ www.taknaz.ir

به نظر شما این تصاویر مربوط به چه چیزی می تواند باشد ؟ www.taknaz.ir

هنوز متوجه نشدید !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

عکس هایی که مشاهده کردید مربوط است به قلب یک نهنگ بزرگ تیغ باله در دانشکده دامپزشکی

 به نظر شما این تصاویر مربوط به چه چیزی می تواند باشد ؟

 [ جمعه 2 فروردین‌ماه سال 1392 ] [ 11:33 ق.ظ ] [ maeva ] [ 1 نظر ]